Historie a úspěchy

 • 2019 – Thomas Tallis: Spem in alium, Liberec, Praha
 • 2018 – Čtyři kroky do nového světa v Rudolfinu
  • Carl Orff: Carmina Burana
 • 2017 – Joseph Haydn: Die Schöpfung, Žitava, Hejnice
 • 2016 – Vystoupení na Lausitzer Musiksommer v Bautzen
  • Pēteris Vasks: Pater Noster, Fruits of Silence
 • 2016 – Dvojprovedení Carissimiho Historia di Jephte, Liberec, Praha
 • 2015 – Dvojprovedení Rachmaninovových nešpor Всенощное бдение, Liberec, Praha
 • 2014 – Madrigalová dílna ve Všeni s koncerty na Hrubé skále a Valdštejně
 • 2014 – Koncertní účast na festivalu Lausitzer Musiksommer v Crostau
  • Antonín Dvořák: Mše D dur
  • Thomas Tallis: Loquebantur variis linguis
  • Francesco Guerrero, Jacob Gallus Handl, Hans Leo Hassler: Duo Seraphim
  • J. S. Bach: moteto Jesu meine Freude, BWV 227
 • 2013 – Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem, provedení spolu s Teplickou filharmonií, Ebrach
 • 2012 – Koncertní účast na festivalu Bachwoche Görlitz
  • J. S. Bach: moteto Jesu meine Freude, BWV 227
 • 2011 – Harantovské slavnosti historického zpěvu, Pecka
  • 1.místo, Laureát festivalu
 • 2010 – IFAS Pardubice
  • Kategorie A2, B1, D1, D2 – zlatá pásma, nominace do Grand Prix
 • 2009 – Mezinárodní festival Bohuslava Martinů, Pardubice
  • Kategorie A, D, E – zlatá pásma
 • 2008 – IFAS Pardubice
  • Kategorie „komorní smíšené sbory“ – 1. místo
  • Kategorie „artificiální hudba – renesance“ – 1. místo
  • Kategorie „folklor“ – 4. místo
  • Kategorie „spirituál, gospel, jazz“ – 1. místo
  • Nominace na Grand Prix
 • 2008 – Gymnasia cantant (Potěr) – zlaté pásmo (2. místo)
 • 2007 – Slovakia cantat Bratislava – 1. místo v kategorii „smíšené sbory“, 1. místo v kategorii „spirituál“
 • 2006 – IFAS Pardubice – zlaté pásmo, 2. místo v kategorii „smíšené sbory“, 4. místo v kategorii „folklor“
 • 2005 – Trnavské sborové dny – zlaté pásmo v kategorii „sakrální hudba“
 • 2004 – Praga cantat – 2. místo v kategorii „vyspělé smíšené sbory“
 • 2004 – Gymnasia cantant – zlaté pásmo
 • 2003 – Gymnasia cantant – zlaté pásmo
 • 2002 – Gymnasia cantant – zlaté pásmo
 • 2000 – Gymnasia cantant – zlaté pásmo
 • 1999 – Gymnasia cantant – zlaté pásmo
 • 1998 – Gymnasia cantant, žánr renesance – zlaté pásmo
 • 1997 – Gymnasia cantant, žánr romantismus – zlaté pásmo
 • 1996 – Gymnasia cantant, žánr pop + jazz + spirituál – zlaté pásmo