Čeněk Svoboda

Čeněk Svoboda se narodil roku 1978 v Liberci, kde také absolvoval Základní uměleckou školu, obor housle. Již v době studií na gymnáziu F. X. Šaldy se začal intenzivně věnovat sborovému zpěvu a v letech 1993–1998 působil v libereckém komorním smíšeném sboru Rosex. Roku 1994 založil soubor Vokální oktet, kde jako umělecký vedoucí působil až do roku 2003. Od roku 2000 je sbormistrem libereckého gymnaziálního sboru Cum decore, od roku 2004 řídí pražský soubor staré hudby Collegium 419. Od roku 2006 spolupracuje rovněž s libereckým sborem Ještěd, jehož stálým prvním sbormistrem se stal v lednu 2007.

V Praze vystudoval obor sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Jiřího Koláře a Marka Valáška. Jako sbormistr získal několik ocenění na celostátních i mezinárodních sborových a sbormistrovských soutěžích. V roce 2005 získal národní ocenění od Unie českých pěveckých sborů „Sbormistr Junior“, mezi roky 2003–2007 získal se sborem Cum decore řadu ocenění na významných mezinárodních festivalech (Praga cantat 2004, Jihlava 2005, Ifas 2006, Bratislava 2007). Se sborem Cum decore také nastudoval některá významná díla světové sborové literatury. Moteta Johanna Sebastiana Bacha, Vespro della beata Vergine od Claudia Monteverdiho, žalmy Felixe Mendelssohna, cyklus kantát Membra Jesu nostri od Dieticha Buxtehudeho a další díla.

Vedle sbormistrovství se intenzivně věnuje sólovému zpěvu (soukromě studuje u Svatavy Šubrtové). V posledních letech působí jako profesionální ansámblový zpěvák i sólista v předních domácích i zahraničních vokálních ansámblech staré hudby (Collegium Vocale 1704, Doulce Mémoire, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal a další). Od roku 2011 spolupracuje se souborem Dresdner Kammerchor.


„Nacket werde ich wiederum dahinfahren,
der Herr hat’s gegeben,
der Herr hat’s genommen, der Name des Herren sei gelobet.“

Prof. Ludvík Lukuvka (1. sbormistr v letech 1991 – 2001)

Prof. Ludvík Lukuvka byl profesorem českého jazyka, dějepisu, hudební výchovy a latiny na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Téměř 30 let byl členem orchestrů různého typu (od big bandů po komba) provozujících jazzovou a populární hudbu, v nichž hrál na klávesové nástroje (klavír, varhany, akordeon). Učitelská praxe ho přivedla k práci s komorními, většinou dívčími sbory, s nimiž se pravidelně účastnil různých soutěží na okresní, krajské i celostátní úrovni. Po příchodu do Liberce založil roku 1991 na Gymnáziu F. X. Šaldy smíšený pěvecký sbor Cum decore, jeho zásluhou se sbor postupně dostal na současnou dobrou úroveň. Prof. Lukuvka byl současně i klavíristou sboru a aranžérem většiny jazzových skladeb sborového repertoáru.


Jan Hron (2. sbormistr od roku 2000)

Jan Hron po absolvování Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, v roce 2001 se stal studentem Filozofické fakulty UK v Praze (obor komparatistika). Několik let se v ZUŠ v Liberci věnoval hře na housle. Od roku 1998 byl členem sboru Cum decore, o 2 roky později převzal funkci 2. sbormistra. Od roku 2001 byl členem libereckého Vokálního oktetu.