O sboru

Sbor Cum decore založil Ludvík Lukuvka v roce 1991 při Gymnáziu F. X. Šaldy. Historii sboru můžeme rozčlenit na pětiletky. Během báječných raných devadesátých let Lukuvka svým jazzovým muzikantstvím a entuziasmem nadchl partu studentů a vybudoval jeden z nejvýraznějších gymnaziálních sborů té doby. Krom studentů zde zpívalo i několik kantorů, čímž sbor působil ještě výrazněji. Na celostátních přehlídkách v Brně vždy zaujal svou živelností. Snad i proto neměl nikdy nouzi o členy, kolem roku 1996 zde působilo až 60 členů, což je z pohledu dneška téměř nepředstavitelné. Ludvovy úpravy jazzových a populárních melodií si dodnes pamatuje většina starých členů.

Kolem roku 1996 opustila sbor první a legendární generace maturantů. Od roku 1997 se Ludva Lukuvka pokusil rozšiřovat repertoár o další žánry, k čemuž přispěla i chytrá dramaturgie brněnské gymnaziální přehlídky. Sbor si podržel svou živelnost a postupně zapracoval novou silnou generaci. Někteří tehdejší nováčci patří mezi dnešní výrazné opory sboru s naplněnými sólovými ambicemi.

V roce 2001 převzal vedení souboru tehdejší student oboru sbormistrovství na pedagogické fakultě v Praze, Čeněk Svoboda. Zároveň odešla druhá silná generace maturantů z roku 2001 a sbor poměrně dlouho hledal svou tvář. Projevil se úbytek zpěvuchtivých studentů a důsledky ne vždy rozumných ambicí mladého sbormistra. Zároveň jako by historie sboru byla tak trochu paralelou k naší porevoluční historii. Nejtěžší léta odpovídají času opoziční smlouvy a počátku frustrace z politických elit. V roce 2003 přichází zatím nejvýraznější generace zpěváků a sbor během krátké doby rychle kvalitativně dozrává. V roce 2005 získává Čeněk Svoboda za práci se sborem národní cenu „sbormistr Junior“ a Cum decore pětiletku zakončuje úspěchem na akademické soutěži IFAS 2006 v Pardubicích, krásným výročním koncertem a natočením CD.


„To je vo lásce, todleto. Já vám to říkám, páč vy víte, co je to láska. Tak to nezpívejte jako inzerát na kropicí konev!“


V roce 2007 odchází nejvýraznější generace maturantů. Jádro sboru se postupně rozpadá a sbormistr začíná stále více spoléhat na odchovance. Situace je neudržitelná a v témže roce dochází k významné reorganizaci ve fungování tělesa. Sbor se rozděluje na dvě úrovně. Na té první vzniká nový mládežnický sbor okolo starého jádra, čítající asi 30 vysokoškoláků. Nové Cum decore pracuje projektově a na koncertech prezentuje ucelené programy. Teprve postupem času se ze silných individualit utváří také dobrá parta, ovšem hned v roce 2008 sbor opět velmi úspěšně bojuje s akademickými sbory z celého světa v Pardubicích. Současně pokračuje jakési přípravné oddělení sboru, kopírující dřívější model. Pro tento soubor se rychle vžije označení Potěr a od září 2008 jeho vedení přebírá Zuzana Kubelková, tehdejší studentka oboru Sbormistrovství na UJEP v Ústí nad Labem.

Od roku 2007 dochází také k velké proměně v repertoáru. Cum decore se soustředí více na starou hudbu, má za sebou nastudování madrigalů Claudia Monteverdiho v programu „Zeffiro torna“, moteta Johanna Sebastiana Bacha či Heinricha Schütze, žalmy Felixe Mendelssohna a další hudební celky. Sbor si také zve na své koncerty instrumentalisty, kteří se věnují autentické interpretaci staré hudby. Vedle staré hudby Cum decore občas nastuduje program z moderní hudby, nebo z černošských spirituálů. Sbor se výrazně prezentoval na festivalu IFAS 2010, získal první cenu na festivalu Harantovské slavnosti staré hudby 2011, pravidelně koncertuje v okolí Liberce a v Německu (Görlitz, Zittau, Löbau).


„Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri:
in atriis tuis Ierusalem.“