Cum decore

Pěvecký sbor při Gymnáziu F. X. Šaldy


Aktuální informace

19. 10. 2016

Herr höre meine Stimme — Koncert k 25. jubileu sboru

Během slavnostního vystoupení zazní krom skladeb s bývalými členy sboru zejména dvě skladby Johanna Sebastiana Bacha Aus der Tiefe (BWV 131) a Messe g moll (BWV 235).

Sbor Cum decore doprovodí bohatě zastoupený soubor Hipocondria ensemble.

Neděle 6. listopadu, 18.30, Kostel sv. Kříže v Liberci

Přihlásit k zasílání novinek e-mailem
Archiv novinek


O sboru

Cum decore je pěvecký sbor, který působí při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. V jeho řadách zpívá cca 30 studentů vysokých škol a odchovanců Gymnázia. Sbor se specializuje na ucelené a tematické koncertní programy. V repertoáru převažuje hudba z období renesance a baroka. Cum decore také spolupracuje s instrumentalisty, kteří se věnují autentické interpretaci staré hudby. Sbor funguje již 11 let pod vedením absolventa oboru sbormistrovství na UK v Praze, tenoristy souborů Collegium 1704 a Dresdner Kammerchor, Mgr. Čeňka Svobody.

V úzké spolupráci s Cum decore funguje na půdě gymnázia také přípravný sbor, čítající cca 30 studentů školy, který reprezentuje ústav při veřejných a oficiálních příležitostech. Sbor, něžně přezdívaný Potěr, má na starosti Mgr. Zuzana Kubelková, absolventka oboru sbormistrovství na UJEP v Ústí nad Labem.

Více o historii sboru


„Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes.“